Решения за умни градове и
мониторинг на околната среда

Решения за стимулиране на растеж, свързване на хората и опазване на околната среда

Платформа за интелигентни градове

Съвременни технологии и решения

Интелигентна платформа за изграждане и управление на сензорни мрежи, създаване на информационни общества, иновации и ефективност

icon-air-quality
Качество на въздуха
icon-trffic
Интелигентен трафик
icon-infrastructure
Публична инфраструктура
icon-water-quality
Качество на водата
icon-parks
Паркове и зелени зони
icon-garbage
Управление на боклука и отпадъците

Интегрирана цифрова среда

Интегрирана платформа за умни градове, управляваща потоци от информация и знание за създаване на дигитална градска среда, прогнозиране на събития и вземане на ефективни и целесъобразни решения

Мониторинг на качество на въздуха

ОСНОВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
 • Мониторинг на газове, прахови частици и метео показатели в реално време
 • Идентифициране на зони и места с показатели извън утвърдените норми
 • Изчисляване на световно-признати индекси за качеството на въздуха
 • Конектори за данни към различни световни платформи и агенции по околна среда

Мониторинг на качество на водата

ОСНОВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
 • Непрекъснат мониторинг на качеството на водата в реки, потоци, езера и водоеми
 • Незабавна и статистическа информация за физическото, химичното или биологичното състояние на водните ресурси
 • Мониторинг на нивото на водата и ранно идентифициране на риска от наводнения и други аномалии
 • Разнообразие от параметри, необходими за вземане на решения и прилагане на ефективни мерки за контрол на замърсяването

Мониторинг на трафик

ОСНОВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
 • Събиране на данни за всички участници в градския трафик, като пешеходци, автомобили и велосипеди
 • Използване на статистически данни за оптимизиране на светофарите и други решения в рамките на широк спектър от градоустройствени дейности

Функционалности

 • Събития и известия

Гъвкава система за събития и известия при предварително зададени правила

 • Анализ на данни

Анализ на исторически сензорни данни и данни в реално време

 • Гео-рефериране

Гео геферирани данни и идентификация на събития директно върху картата

Нашата визия

Визията ни е да изграждаме съвременни решения за стимулиране на растежа, свързване на хората и опазване на околната среда

Вече ни се довериха