14.ноември.2022

Сенстейт обявява партньорство с Gate

Senstate обявява партньорство с The Big Data for Smart Society Institute (Gate). Партньорството ще подкрепи мисията на IDSA (Международната асоциация за пространства за данни) за ускорено налагане на идеята за икономика базирана на данни в света на цифровизацията на индустриите и обществата. Gate се фокусира върху приложни изследвания в областта на Big […]
7.ноември.2022

Как селското стопанство влияе върху качеството на водата?

Статистиката сочи, че един от най-големите потребители на водни ресурси е селскостопанският сектор, като по данни на международните еко организации земеделските производители и фермерите държат около 70% от общото използвано количество вода. Постоянният спад в свободния за потребление воден ресурс оказва неблагоприятни последици за всички. Същевременно, все по-осезаем е и проблемът с […]
26.октомври.2022

Отговорната за околната среда и здравето на хората Община Ботевград интегрира решение за мониторинг на качеството на въздуха

Община Ботевград е средно голяма община с население от 35 хил. души в западна България и е една от съставните общини на Софийска област. Въпреки, че не се наблюдават тенденциозни превишения на нормите по качеството на атмосферния въздух, може да се разграничат типичните за повечето общини замърсявания от типовете производствени – обекти […]
18.октомври.2022

Община Дупница следи качеството на въздуха и регулаторното съответствие с европейските директиви с решение на Senstate.

Община Дупница е средна по големина община в югозападна България с население от 35 хил. души. В общината има силно изявен индустриален профил на икономиката с преобладаващ сектор на преработващата промишленост от 70% от местната икономика. Въпреки, че до момента няма индикации за параметри на качеството на въздуха извън нормите се наблюдават […]
3.октомври.2022

Какво води до влошаване качеството на водата?

Въздухът, който дишаме и водата, която приемаме ежедневно ни даряват с живот, затова влошеното им качество дава отражение върху здравословното ни състояние и е предпоставка за появата на различни сериозни заболявания и инфекции. В тази статия ще обърнем по-специално внимание на качеството на водата и какво всъщност го влошава, тъй като все […]
19.август.2022

Столична община в търсене на решение по отношение на силното замърсяване на въздуха

Един от основните проблеми, срещу които Столична община се бори с години, е наличието на силно замърсяване на въздуха. За съжаление, реални и кой знае колко задоволителни решения все още не са разработени и приложени. Трябва да признаем обаче, че все пак някои експерти в сферата на екологията продължават упорити да с […]