5.септември.2023

Мониторингът на качеството на въздуха като туристическа атракция – възможно ли е?

На пръв поглед идеята изглежда дори налудничава – туризмът обаче има много общо с опазването на околната среда и качеството на въздуха, тъй като самият транспорт със самолет, автобус, автомобил до желаната дестинация е пряко свързан със замърсяването. В желанието си да видим нови и нови места това обаче най-често оставяме на […]
12.юли.2023

Необходимо ли е измерването на качеството на въздуха в планините?

Темата за качеството на въздуха, особено в големите градове в България, е повод за често ожесточени дискусии. Като основна причина тук може да се посочи фактът, че гражданите все още нямат постоянен, лесен достъп до данни за замърсяването в реално време от различни места, което води до превес на емоциите в разговори […]
28.юни.2023

Намаляването на замърсяването на въздуха – предизвикателство за всеки от нас

Фактът, че живеем в общности и общества, означава, че всеки от нас като техен член има своите отговорности към всички останали. Има редица проблеми, които не могат да бъдат разрешени, ако не се положат усилия на ниво индивид, които естествено да преминат към следващите единици на тези общности и общества – замърсяването […]
18.май.2023

Защо е важно проследяването на качеството на въздуха в затворени пространства?

Технологиите навлизат във всяка част от живота – включително в архитектурата и проектирането на сградите – където вече не е рядкост изграждането на една затворена среда. Вентилацията и климатизацията на този тип пространства като офис сгради, големи търговски центрове, общите части на жилищни блокове и други все по-често се оказва изцяло изкуствена, […]
27.април.2023

Как мониторингът на въздуха в реално време може да се превърне в част от образователния процес?

Темата за чистотата на въздуха предизвиква много широк обществен дебат с различни нюанси, където негативите идват най-често от липса на достатъчно информация и независими източници на такава. Добрата новина е, че технологиите в наши дни позволяват не само на властите, но и на други организации, които се ползват с положителен имидж и […]
30.март.2023

Мониторингът на замърсяването на въздуха в реално време е ключов за борбата с множество здравни проблеми

Европейските институции алармират, че замърсяването на въздуха в България е причина за преждевременната смърт на повече от 11 хиляди души годишно. Тази статистика е съчетана с множество опити на институциите да наложат различни мерки и стимули за намаляване на замърсяването, които обаче срещат сериозен отпор от страна на гражданите. Излагането на големи […]