21.юни.2024

Мониторинг на околната среда през лятото – защо е важен?

Всъщност, качественият мониторинг на околната среда не е сезонно явление. За да бъдат обаче събрани достатъчно данни от измерване качеството на въздуха, които да насочат към необходимите мерки за подобряването му, е от ключово значение да се следи цикличността на показателите. Една от нейните характеристики е именно сезонността.    През лятото времето […]
27.май.2024

С какво помага редовното измерване на радиация?

Проследяването на различни индикатори, показващи в каква степен се намира замърсяването на околната среда с определени вредни за човешкото здраве агенти, представлява основата на системите за ранно предупреждение. Те, от своя страна, са инструментите в съвременния свят, които помагат за значително ограничаване на щетите и потенциалните такива от множество явления. Опасенията, свързани […]
23.април.2024

Защо е важно да знаем какво е шумово замърсяване?

Случвало ли се е да се приберете вечер, изтощени и раздразнени без конкретна причина? Или във времето да забелязвате как ставате все по-изнервени, но не разбирате защо? Това със сигурност е валидно за Вас, в по-малка или по-голяма степен, ако живеете и работите в град, където всичко се движи на по-бързи обороти. […]
10.април.2024

Сенстейт помогна за повишението на информираността за качеството на въздуха в СУ Никола Й. Вапцаров – Суворово

СУ „Никола Й. Вапцаров“ инсталира система за мониторинг на замърсяването на въздуха
25.март.2024

Детска градина „Перуника“ – гр. Пловдив следи качеството на въздуха в помещенията с решение на Сенстейт

В детска градина „Перуника“ – гр. Пловдив се работи с акцент върху екологичното образование. Основна цел е развиване и изграждане на правилен екологичен светоглед и поведение в най – ранна детска възраст
20.март.2024

На кого е необходима информацията за качеството на въздуха?

Популярни или не, мерки за подобряване качеството на въздуха са необходими, при това не само в пряка връзка с ограничаване на трафика в някои райони на големите градове или за обосноваване необходимостта от подмяна на някои транспортни средства и модели на отопление. Жителите на големите градове рядко поглеждат към цялостната картина. Европейският […]