30.юни.2022

Община Девня с модерно решения за постоянен мониторинг на качеството на въздуха по 12 параметъра

За проследяване на качеството на въздуха, натрупване на статистически данни и сдобиване с модерен инструментариум за анализ на данните,
15.юни.2022

Възможно ли е въздухът у дома да е по-мръсен от този навън?

Редица световни изследвания сочат, че има реален шанс въздухът в домовете ни да е между 2 и 5 пъти по-мръсен от този навън? Как се случва това?
3.юни.2022

Община Габрово внедри решение за мониторинг на радиационният фон в реално време

Радиационният фон, дозата на фонова радиация или фоновото гама лъчение са термини с процесът на йонизиращото излъчване, а въздействието на радиацията върху човека се нарича облъчване.
25.май.2022

Отговорната за околната среда Община Хасково инсталира 3 нови станции за мониторинг на качество на атмосферния въздух

Община Хасково въведе допълнителна мярка за контрол и превенция на замърсяването на въздуха чрез инсталиране на 3 броя станции за мониторинг в реално време на параметрите на качеството на въздуха.
23.май.2022

Община Габрово внедри решение за мониторинг на шумовото замърсяване

Шумът в околната среда или наричаният още фонов шум или шумово замърсяване е разпространението на шум с широко въздействие върху здравето на човека и околната среда.
18.май.2022

Как да защитим здравето си от домашния прах?

Домашният прах, смес от различни органични и неорганични частици, може сериозно да увреди здравето ни.