Станция за качество на градския въздух Senstate

ПРЕЦИЗНО УСТРОЙСТВО ЗА МОНИТОРИНГ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА

Приложения

icon-industial-areas
Индустриални зони
traffic-icon
Зони с повишен трафик
icon-parks
Паркове и градини
icon-neighbourhoods
Жилищни квартали
schools-and-universities
Училища и
Университети
icon-tourist-destinations
Туристически дестинации

Устройството

Станцията за качество на въздуха Senstate UAQS е прецизно устройство от най-висок клас за цялостен мониторинг на замърсителите на въздуха и е специално разработено за използване в градска и външна среда.

Устройството е оборудвано с висококачествени сензорни компоненти и усъвършенствани технологии за предаване на данни, което го прави изключително подходящо за широк спектър от приложения в обществения, образователния и частния сектор.

Основни характеристики

check-list-lightblue

Компактно устройство

Лесна употреба на всяко възможно място, без необходимост от допълнителен инжинеринг. Компактно устройство, което ще пасне на всеки външен или вътрешен архитектурен стил.
check-list-lightblue

Резервно захранване

Вградена оловна акумулаторна батерия с висока надеждност за осигуряване на непрекъсната работа и цялост на данните в случай на прекъсване на основното захранване.
check-list-lightblue

Незабавни данни

Без необходимост от инженерен персонал за инсталиране и свързване на устройството. Включете устройството и то започва да предава данни към защитени облачни услуги чрез WiFi или вградения 2G/3G модем.
check-list-lightblue

Компоненти от най-висок клас

Устройството включва най -висок клас електронни компоненти от световноизвестни производители за точно откриване на замърсители в режим 24/7 на работа.
check-list-lightblue

Гарантиране на данните

Най-висока възможна надеждност на данните чрез използване на вградена система за защита от фалшифициране, която открива събития, като повреда на корпуса на устройството.
check-list-lightblue

Облачни технологии

Най-висока надежност и значителни обеми от данни за всеки измерван параметър. Преглеждайте данните на ниво една минута, неограничено назад във времето за откриване на аномалии и тенденции.

Най-високи технологии

ВИСОКИ И АВАНГАРДНИ ТЕХНОЛОГИИ, КОМБИНИРАНИ С ИНОВАТИВНА СИСТЕМА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОТОКА
ОТ ВЪЗДУХА В САМОТО УСТРОЙСТВО В НАПЪЛНО КОНТРОЛИРАНА СРЕДА

check-list-lightblue

MEMS Технология

Микро-електромеханична система (MEMS), способна да открива следи от газове на ниво от ppb (части на милиард)
check-list-lightblue

Лазерно разсейване

Прецизна лазерна технология за отчитане на разпределението на праховите частици и тяхната концентрация
check-list-lightblue

Електрохимичен анализ

Електрохимична газова сензорна технология, която измерва концентрацията на различни целеви газове

Вградени сензори

УЛТРА ПРЕЦИЗЕН, ФАБРИЧНО КАЛИБРИРАН ПАКЕТ ОТ СЕНЗОРНИ КОМПОНЕНТИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ
ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА И ДРУГИ ПАРАМЕТРИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

icon-thermometer

Температура

Следене на външната температура и задаване на алармени нива, които могат да бъдат опасни за гражданите или чувствителните групи
icon-humidity

Влажност

Наблюдавайте нивата на градска влажност, за да идентифицирате проблемни региони с висок риск от развитие на мухъл или увреждане на обществената инфраструктура
icon-pressure

Налягане

Събиране на данни за атмосферното налягане за целите на моделирането и прогнозирането на процеси, свързани с околната среда
icon-particulates

Прахови частици

Отчитане на пълния диапазон на прахови частици от PM1, PM2.5, PM4.0 и PM10.0, както и средния размер на частиците
icon-background-noice

Фонов шум

Наблюдавайте фоновия шум в региона, за да откриете пикови нива на шум, които могат да причинят неприятности сред гражданите

Допълнителни сензори

РАЗШИРЕНИЕ НА ОБХВАТА НА УСТРОЙСТВОТО С МОДУЛ ЗА ГАЗОВО ОТЧИТАНЕ,
ОБХВАЩАЩ НАЙ-СРЕЩАНИТЕ ЗАМЪРСИТЕЛИ ОТ КАТЕГОРИЯТА НА ГАЗОВЕТЕ

SO2

Серен диоксид (SO2) е газообразен замърсител на въздуха, съставен от сяра, който се образува при изгаряне на съдържащи сяра горивю като въглища, нефт или дизел.

NO2

Азотният диоксид е летлив замърсител, който се образува при изгаряне на изкопаеми горива като въглища, нефт, газ или дизел при високи температури.

CO

CO е безцветен газ без мирис, който може да бъде много вреден. Най -големите източници на CO във външния въздух са автомобили, камиони и други превозни средства или машини.

NO2

Озонът се образува чрез химични реакции между естествени и предизвикани от човека емисии на азотни оксиди и летливи органични съединения в присъствието на слънчева светлина.

Ангажираност на гражданите

СЪЗДАЙТЕ АНГАЖИРАНОСТ И ПОВИШЕТЕ ОСВЕДОМЕНОСТТА СРЕД ГРАЖДАНИТЕ

Излъчвайте данни за качеството на въздуха на живо на всеки екран благодарение на нашето устройство Cloud Box, за да информирате гражданите за качеството на въздуха. Използвайте таблото за управление за образователни цели, като активирате функцията за знания, която показва интересни факти за околната среда.

Или просто активирайте функцията „Отворени данни“ на станцията за качество на въздуха Senstate за да визуализирате данните публичната карта за околната среда Live Map.

Интересувате ли се допълнително?

Искате ли се да научите повече за станцията за качество на градския въздух Sensate, да получите оферта, да обсъдим идея или проект?