Станция за качество на водата Senstate

МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА И НИВОТО НА ВОДНИТЕ БАСЕЙНИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПО-ДОБРИ РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БЕДСТВИЯ

Приложения

icon-rivers-lakes
Реки и езера
Water-Reservoirs-Icon
Водохранилища
City-Sewage-Icon
Градска канализация
icon-water-dams
Язовири

За устройството

СЛЕДЕНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ, ОТКРИВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ И ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИСКОВЕ ОТ НАВОДНЕНИЕ ИЛИ ПРЕСЪХВАНЕ

Senstate WQS е облачно-свързано устройство за непрекъснат мониторинг на нивото и качеството на водата с широк спектър от приложения, изискващи отчитане в реално време.

Устройството използва модерна ултразвукова технология за измерване на нивото на водата с висока прецизност и 24/7 режим на работа. Опционално, решението може да бъде оборудвано със сонда за отчитане на параметрите на качеството на водата.

Senstate WQS е устройство, което предава данни по WiFi връзка или 2G/3G мрежа към защитена облачна платформа, която предоставя широк набор от функционалности като анализ на данни, създаване на събития и аларми, потребителски права, гео-рефериране и други.

Мониторинг на нивото на водата

Непрекъснат 24/7 мониторинг на нивото на водата в реки, езера, язовири и канализация за ранно откриване на събития чрез надеждна и прецизна ултразвукова технология.

Събиране на статистическа информация за вземане на по-ефективни решения за управление на водните ресурси и планиране на водната инфраструктура.

Мониторинг на качеството на водата

Непрекъснат 24/7 мониторинг на качеството на водата в реки, езера, язовири и други водоеми за откриване на откриване на замърсяване и отчитане на параметрите на качеството на водата.

Набавяне на статистическа информация за по-ефективни решения по управление на водните ресурси и планиране на водната инфраструктура.

Core Features

check-list-lightblue

Облачни технологии

Облачно-базирано устройство, изискващо WiFi свързаност или 2G/3G мрежа за излъчване на данни в реално време за качеството на водата и нивото на водните басейни.
check-list-lightblue

Резервно захранване

Вградена оловно-киселинна батерия с висока устойчивост за гарантиране на непрекъснатата работа и цялостта на данните в случай на прекъсване на основното захранване.
check-list-lightblue

Данни в реално време

Поточно предаване на данни в реално време с дисрета на предаване от 30 секунди за получаване на пълната картина дори в най-ниския времеви интервал.
check-list-lightblue

Висококачествени компоненти

Най-висок клас електронни компоненти за прецизно отчитане на данните в 24/7 режим на работа.
check-list-lightblue

Гарантиране на целостта на данните

Висока надеждност на данните чрез използване на вградена система за защита от нарушаване на цялостта на корпуса или електрониката на устройството.
check-list-lightblue

Индекс за качеството на водата (WQI)

Изчисляване на индекс за качеството на водата, който показва обхвата, състоянието и препоръките при съответния показател.

Индекс на качеството на водата

Индексът за качестово на водата (WQI) изразява качеството на водата чрез преобразуване на редица променливи в единичен показател.

Възможности на платформата

Интересувате ли се допълнително?

Искате ли се да научите повече за станцията за мониторинг на качеството на водата Sensate, да получите оферта, да обсъдим идея или проект?