Монитор за радиация на околната среда

МОНИТОРИНГ В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА РАДИАЦИЯТА В ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ОТКРИВАНЕ НА РАДИОАКТИВНОСТ И РАННО ПРЕДУПРЕЖДАНЕ ЗА РИСКОВЕ

Приложения

schools-and-universities
Училища и
университети
icon-neighbourhoods
Жилищни
квартали
industial-areas-icon
Индустриални
зони
military-icon
Военна
промишленост
institutions-icon
Държавни
институции

Устройството

МОНИТОРИНГ НА РАДИАЦИЯТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Senstate ERM е облачно устройство за мониторинг на околната радиация в реално време във външна или вътрешна среда. Устройтвото разполага с модерни сензорни компоненти за детекция на бета (електрони), гама (фотони) и рентгеново лъчение с висока устойчивост на радиочестотни и електростатични полета.

Senstate ERM изпраща данни през WiFi връзка до защитена облачна платформа за данни с различни потребителски функционалности като инструменти за анализ на данни, настройстване на събития и аларми и други.

Основни характеристики

check-list-lightblue

Облачни технологии

Облачно устойство, предаващо данни чрез в реално време чрез WiFi свързаност
check-list-lightblue

Широка гама от приложения

Вградена температурна компенсация, която позволява на устройството да се използва както на закрито, така и на открито с широк температурен диапазон от -30 до +60 градуса.
check-list-lightblue

Данни в реално време

Поточно предаване в реално време на данни за радиацията в околната среда с честота на вземане на проби от само 30 секунди за получаване на пълна картина дори в най-ниската времева скала
check-list-lightblue

Висококачествени компоненти

Най-висок клас електронни компоненти за прецизно засичане на нивата на радиационно лъчение в 24/7 режим на работа
check-list-lightblue

Прецизно измерване

Високо-прецизно измерване на радиация с чувствителност на откриване от 5 cpm/µSv/h и диапазон на мощността на дозата от 0,1 µSv/h до 100 mSv/h
check-list-lightblue

Компактно устройство

Специално проектиран за лесна употреба на всяко възможно място без нужда от допълнителни инженерни усилия.

Ранно предупреждение от бедствия
и публично излъчване на данни

Използвайте вградените функции за аларми и събития в облачната система, за да уведомите незабавно съответните потребители за достигане на предварително определени нива на радиация или интегрирайте системата с други софтуерни приложения чрез предоставеният API.
Използване на Open Data функционалност за визуализиране на данните в портали за околна среда, уеб приложения, GiS системи или други интерактивни компоненти.

Капацитет на сензорите

Прецизна детекция на радиактивност в медицинска среда, ядрени обекти, лаборатории, градска среда, военна индуствия и други.

Обхват на измерване на мощността на дозата
0.1 µSv/ч до100 mSv/ч

Скорост на броене на пулса
5 cpm ± 15% за 1 µSv/ч мощност на радиационната доза

Чувствителност на детекция
5 cpm ± 15% за 1 µSv/ч мощност на радиационната доза

Интересувате ли се допълнително?

Интересувате се да научите повече за Senstate ERM,
да получите оферта, да обсъдим идея или проект?