Мониторинг на качеството на въздуха в индустриални паркове и зони

Приложения

Градска, иновационна и дигитална среда

Мониторинг на качеството на въздуха и идентификация на замърсяването чрез облачни технологии и усъвършенствани сензорни системи за оптимизиране на дейностите, вземането на решения и устойчивостта в широк кръг от индустрии и приложения

icon-industial-areas
Индустриални зони
icon-parks
Паркове
icon-neighbourhoods
Жилищни квартали
schools-and-universities
Училища и
университети

Станция за качество на въздуха за индустриални паркове и зони

ПЪЛНО РЕШЕНИЕ ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И РЕГУЛАТОРНО СЪОТВЕТСТВИЕ

Получете практическа информация и пълен денонощен изглед на качеството на градския въздух в индустриални паркове, индустриални зони и райони с висок риск от силно замърсяване на въздуха. Проследявайте и локализирайте събития за качество на въздуха, причинени от фабрики, тежки машини, високорискови производствени процеси и др.

Характеристики

Мониторинг на замърсяване от газове

Откриване на опасни газове от производствените процеси, като NO2, CO, O3 и SO2 и други.

Мониторинг на прахови частици

Откриване на замърсяване с фини частици PM1, PM2.5, PM4.0, PM10 и идентифициране на средния размер на частиците

Осигуряване на спазване на нормативните изисквания

Верификация на съответствието на разпоредбите за качеството на въздуха и границите на нивото на шума

Осигуряване на безопасна околна среда

Създаване на усещане за висока отговорност за безопасността на гражданите и здравословната среда за живот

 

Интересувате се от това решение?

Интересувате ли се да научите повече за това как това решение може да помогне за проследяване на замърсяването и да гарантира спазването на нормативните изисквания в индустриалните зони и индустриалните паркове?