Мониторинг на качеството на въздуха в жилищни райони и квартали

Приложения

Градска, иновационна и дигитална среда

Мониторинг на качеството на въздуха и идентификация на замърсяването чрез облачни технологии и усъвършенствани сензорни системи за оптимизиране на дейностите, вземането на решения и устойчивостта в широк кръг от индустрии и приложения

icon-industial-areas
Индустриални зони
icon-parks
Паркове
icon-neighbourhoods
Жилищни квартали
schools-and-universities
Училища и
университети

Станция за качество на въздуха за жилищни квартали и урбанизирани територии

Проследявайте източниците на замърсяване на въздуха в жилищните райони на града за незабавни действия при откриване на замърсяване. Открийте нивата на шум, проследете спазването на нормативните изисквания, създайте усещане за сигурност и постигнете доверие сред гражданите за здравословната околна среда в жилищните райони на града.

Предоставяйте актуална информация за качеството на въздуха на жителите на града

ТЕХНОЛОГИИ ЗА КОМУНИКИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩЕСТВОТО

Използвайте технологиите на 21-ви век, за да отворите публично данните за качеството на въздуха и да предоставите информация в реално време. Създайте социална ангажираност, дигитална култура и покажете лидерство в областта на дигитализацията на обществата и правителствата.

Характеристики

Мониторинг на прахови частици

Откриване на на-често срещаните замърсители в кварталите като ФПЧ 1.0, ФПЧ 2.5, ФПЧ 4.0 и ФПЧ 10.0

Осигуряване на спазване на нормативните изисквания

Верификация на съответствието на разпоредбите за качеството на въздуха и границите на нивото на шума

Осигуряване на безопасна околна среда

Създаване на усещане за висока отговорност за безопасността на гражданите и здравословната среда за живот

Подобряване на осведомеността сред гражданите

Подобряване на гражданското участие и осведоменост в политиките за опазване на околната среда

Интересувате се от това решение?

Интересувате ли се да научите повече за това как това решение може да помогне на вашия град да следи замърсяването на въздуха в жилищните райони, да гарантира спазването на нормативните изисквания и да информира хората за въздуха, който дишат?