За нас

КЪМ ПО-ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ И ДЕЙСТВИЕ

Кои сме ние?

Сенстейт Технолоджис е технологична продуктова компания, разработваща и внедряваща цялостни решения за умни градове, мониторинг на околната среда и оперативна ефективност за публичния и частен сектор в условията за преход към нулеви емисии и екологична стабилност.

Предлаганите от нас решения са базирани на модерни софтуерни технологии и хардуерни системи, които позволяват на бизнеса и публичния сектор да събират и управляват данни от сензорни системи за околната среда в реално време за целите на последващ анализ, прогнозиране, вземане на по-целесъобразни решения и измерване на ефективността от мерките за опазване на околната среда.

Екип и опит

Нашата страст са дигиталните технологии, а нашата цел е постоянното усъвършенстване в области като обработка на данни, изкуствен интелект, скалируеми системи и облачни технологии. Това ни позволява да предлагаме ефективни и модерни решения за цифровата икономика и свързаните общества.

Мисия

Мисията ни е да проектираме и изграждаме модерни интегрирани екологични решения, които дават възможност на гражданите и организациите да бъдат по-ефективни и устойчиви в света на дигитализацията на обществото и индустрията.

Нашият принос и ангажимент към SDG

Инвеститори

Инвеститор в Senstate Technologies е „Фонд Ню Вижън 3“ КД, чиято дейност се
изпълнява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
управлявано от Фонд на фондовете в България

До нашите партньори

Ние полагаме големи грижи за качеството на нашите устройства и софтуерни системи. За нас обаче е още по-важно да се грижим за околната среда.

Интегрирайки нашите решения, вие допринасяте за постигането на целта на нашето поколение, а именно да проследява замърсяването на околната среда и да информира властите и регулаторите за дълбоките проблеми, пред които сме изправени.

Бихме искали да ви благодарим, че ставате част от процесът по възстановяване на баланса между хората и природата за нас и бъдещите поколения!