Монитор за фонов шум
Senstate

СЪВРЕМЕННО УСТРОЙСТВО ЗА МОНИТОРИНГ
НА НИВОТО НА ФОНОВ ШУМ В ГРАДСКА СРЕДА

Приложения

icon-neighbourhoods
Градска част
intense-traffic-areas-icon
Зони с интензивен
трафик
icon-parks
Паркове и зелени
площи
aviational-noise-areas
Зони с авиационен
шум

За устройството

ОТЧИТАНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА ДИСКОМФОРТ НА ГРАЖДАНИТЕ
И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ
ЗА ФОНОВИЯТ ШУМ

Senstate BNM е устройство за прецизен мониторинг на фоновият шум (фоново замърсяване) на открито със широк спектър от приложения, които изискват данни в реално време и отчитане на показателите за шум в урбанизираните и неурбанизирани територии. Устройството изпраща данни чрез WiFi, 2G или LoRaWAN до защитена платформа за обработка на данните и възможности за анализ на данните, създаване на събития и аларми, потребителски нотификации и други.

Освен широкият набор от приложения в различни индустрии, Senstate BNM се изполва за отчитане на границите и степента на дискомфорт на гражданите, изложени на шум, както и за прослядяване на съответствието от националното и европейско законодателство.

Основни характеристики

check-list-lightblue

Облачни технологии

Облачно устройство, предаващо данни в реално време чрез WiFi, 2G/3G или LoRaWAN свързаност
check-list-lightblue

Без инженерни усилия

Не са необходими инженерни усилия, за пускане в експлоатация. Просто го монтирайте и го свържете към съответния комуникационен канал.
check-list-lightblue

Данни в реално време

Поточно предаване в реално време на данни за радиацията в околната среда с честота на вземане на проби от само 30 секунди за получаване на пълна картина дори в най-ниската времева скала
check-list-lightblue

Висококачествени компоненти

Най-висок клас електронни компоненти за прецизно засичане на нивата на фонов шум в 24/7 режим на работа
check-list-lightblue

Филтри за честотен спектър

Вградено изчисление на честотният филтър A-Weighting, съответстващ на това как хората възприемат звука и използван за оценка на шумът в околната среда, в пълно съответствие с регулаторните рамки.
check-list-lightblue

Проследяване на времеви диапазони

Проследявайте различните времеви диапазони в рамките на деня – сутрешните, вечерните и нощните периоди според определените нива на еквивалентно ниво на шум в dB(A) в съответните разпоредби

Проследявайте законодателното съответствие

Проследявайте нивото на шума в dB за да гарантирате, че съответната локация във вашия град или индустрия е в пълно съответствие с регулаторните изисквания, както и да разполагате с всички необходими данни за да вземете по-добри решения за повишаване на комфорта на гражданите.

Благодарение на интерактивните компоненти за визуализация на данни, ще можете да определите причинителите на шумово замърсяване и да приложите необходимите мерки за неговото редуциране.

Излъчване на публична информация

Излъчвайте информация в реално време към гражданите за създаване на ангажираност и показване на отговорност към околната среда.

Използвайте Senstate CloudBox за интерактивно визуализиране на информацията за околната среда на външни или вътрешни екрани или използвайте услугите за отворени данни за изграждане на визуални компоненти или интеграция с трети системи. Можете също така да активирате функцията за данни в публичната карта за да визуализирате точките за мониторинг на фоновия шум с публичен достъп.

Възможности на платформата

Интересувате ли се допълнително?

Интересувате се да научите повече за Senstate ERM,
да получите оферта, да обсъдим идея или проект?