Мониторинг на качеството на въздуха

ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА И ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ЗАМЪРСЯВАНИЯ

Индустрии и приложения

Градска, иновационна и дигитална среда

Мониторинг на качеството на въздуха и идентификация на замърсяването чрез облачни технологии и усъвършенствани сензорни системи за оптимизиране на дейностите, вземането на решения и устойчивостта в широк кръг от индустрии и приложения

icon-industial-areas
Индустриални зони
icon-parks
Паркове
icon-neighbourhoods
Жилищни квартали
schools-and-universities
Училища и
университети

Станция за качество на въздуха Senstate

УМНА ИЗМЕРВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПЪЛЕН МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

Цялостно решение за наблюдение в реално време на КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА в градска среда с усъвършенствани сензорни технологии и комуникационни интерфейси.

Прецизни сензори

Висококачествена сензорна електроника за прецизни измервания в реално време

Фини прахови частици Газове Метео
ФПЧ 1.0 Органични съединения Температура
ФПЧ 2.5 NO2 Влажност
ФПЧ 4.0 O3 Налягане
ФПЧ 10.0 CO
SO2

Функционалности

Прецизни измервания в реално време

Резервно захранване

Вградена батерия за издържане до 12 часа при прекъсване на захранването

Широко покритие на свързаността

Мобилен план за данни с покритие в повече от 170 държави

WiFi Готовност

WiFi предаване на данни при налична свързаност на мрежа

Функционалности на платформата

Геореферирани данни и локализация

Лесно идентифициране на зони на замърсяване на въздуха

Индекси за качество на въздуха

Изчисляване в реално време на индекси за качеството на въздуха за идентифициране на рискове за общественото здраве

Отворени данни за достъп

Създаване на иновационни екосистеми, включващи граждани, потребители и разработчици на системи