Монитор за качество на въздуха на закрито

СЪВРЕМЕННО УСТРОЙСТВО ЗА МОНИТОРИНГ В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУНА НА ЗАКРИТО

Приложения

schools-and-universities
Училища и
университети
call-support-icon
Call центрове
office-buildings-icon
Офис сгради
institutions-icon
Държавни
институции
icon-neighbourhoods
За дома

Устройството

ПОЗНАВАЙТЕ ВЪЗДУХА, КОЙТО ДИШАТЕ И ИДЕНТИФИЦИРАЙТЕ НИВАТА НА ЗАМЪРСЯВАНЕ

Senstate IAQM е облачно базирано устройство за прецизен мониторинг на качеството на въздуха в закрити помещения с широк спектър от приложения, които изискват данни в реално време и детекция на нивото на замръсяване. Устройството изпраща данни чрез WiFi свързаност до защитена платформа за обработка на данните и възможности за анализ на данните, създаване на събития и аларми, потребителски нотификации и други.

Senstate IAQM е фабрично калибрирано устройство от висок клас с възможност за потребителско калибриране посредством вграден портал за настройки, което го прави изключително подходящо дори за най-взискателните случаи на употреба.

Характеристики

check-list-lightblue

Облачни технологии

Облачно устройство, което изисква единствено наличие на WiFi свързаност за предаване на данни в реално време
check-list-lightblue

Фабрично калибриран

Фабрично калибрирано устройство с възможност за персонализирана калибрация от потребителя
check-list-lightblue

Данни в реално време

Поточно предаване на данни в реално време с честота от само 30 секунди
check-list-lightblue

Висок клас компоненти

Най-висок клас електронни компоненти за прецизно измерване на качеството на въздуха в 24/7 режим на употреба
check-list-lightblue

Препоръки

Предоставяне на препоръки в зависимост от параметрите въз основа на спецификация от Германската агенция по околна среда
check-list-lightblue

Индекс за качеството на въздуха

Вградено изчисляване на индекса на качеството на въздуха и LED индикация на устройството в зависимост от нивото на замърсяване

Индекс за качеството на въздуха (IAQ)

Индексът за качеството на въздуха в помещенията (IAQ) e алроритмично изчислен изходен параметър във основа на утвърдена спецификация, отчитаща различни условия, които влияят върху здравето и комфорта на хората. Завишените нива на индекса често могат да доведат до намалена производителност, нарушен фокус или до така наречения „синдром при лоши условия в помещенията“.

Мониторът за вътрешния въздух Senstate IAQM използва модерен агоритъм за изчисляване на IAQ въз основа на утвърдена спецификация, която предоставя конкретни препоръки за дейностите на закрито.

Вградени сензори

icon-thermometer

Температура

Мониторинг на температурата в закрити помещения и насттойване на нива, които могат да бъдат опасни за хората или чувствителните групи
icon-humidity

Влажност

Следете влажността на закрито за предотвратяване на образуването на мухъл и плесен и да осигуряване на препоръчителните условия за обитаема среда
icon-pressure

Налягане

Следете екстремумите на налягането, за да сте сигурни, че климатизираният въздух не излиза от стаята, причинявайки скъпоструващи проблеми с енергията или обратно
icon-particulates

CO2e

Еквивалентът на въглероден диоксид е стандартна единица за измерване на въглеродните отпечатъци, която включва CO2 и други парникови газове.
icon-background-noice

bVOC

bVoc (органични летливи съединения в издишвания въздух) представляват набор от съединения в издишвания въздух
icon-background-noice

IAQ

Проследявайте индекса за качество на въздуха в закрити помещения в реално време и бъдете в синхрон с препоръките въз основа на конкретната стойност на индекса

Интересувате ли се допълнително?

Интересувате се да научите повече за Senstate IAQM,
да получите оферта, да обсъдим идея или проект?