Мониторинг на качеството на въздуха
в паркове и зелени зони

ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА И ЛОКАЛИЗИРАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНИЯ

Приложения

Градска, иновационна и дигитална среда

Мониторинг на качеството на въздуха и идентификация на замърсяването чрез облачни технологии и усъвършенствани сензорни системи за оптимизиране на дейностите, вземането на решения и устойчивостта в широк кръг от индустрии и приложения

icon-industial-areas
Индустриални зони
icon-parks
Паркове
icon-neighbourhoods
Жилищни квартали
schools-and-universities
Училища и
университети

Станция за качество на въздуха
за паркове и зелени зони

РЕШЕНИЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВЪЗДУХА И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗЕЗОПАСНА И ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА В ПАРКОВЕ И ЗЕЛЕНИ ЗОНИ

Мониторинг на най-често срещаните източници на замърсяване на въздуха в парковете и зелените площи в градски условия. Информиране на гражданите за нивата на замърсявания посредством интерактивни приложения и екрани. Идентифициране на нивата на фонов шум и осуигуряване на спазване на нормативните изисквания. Постигане на доверие сред гражданите за здравословната градска среда.

Създайте ангажираност и информирайте гражданите за качеството
на въздуха в парковете и зелените площи

Визуализиране на параметрите на качеството на въздуха, информация за съответствие с регламентите на ЕС, индексът на качеството на въздуха и интересни факти за околната среда за постигане на ангажираност сред гражданите посредство специализирано облачно базирано устройство Senstate Cloud Box.

Нашата визия

Визията ни е да изграждаме съвременни решения за стимулиране на растежа, свързване на хората и опазване на околната среда.

Характеристики

НАЙ-ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА СЕНЗОРНА ЕЛЕКТРОНИКА ЗА ПРЕЦИЗНИ ИЗМЕРВАНИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Мониторинг на прахови частици

Откриване на на-често срещаните замърсители на въздуха в парковете като ФПЧ 1.0, ФПЧ 2.5, ФПЧ 4.0 и ФПЧ 10.0

Осигуряване на спазване на нормативните изисквания

Верификация на съответствието на разпоредбите за качеството на въздуха и границите на нивото на шума

Осигуряване на безопасна околна среда

Създаване на усещане за висока отговорност за безопасността на гражданите и здравословната среда за живот

Подобряване на осведомеността сред гражданите

Подобряване на гражданското участие и осведоменост в политиките за опазване на околната среда

Интересувате се от това решение?

Интересувате ли се да научите повече за това как това решение може да помогне на вашия град да проследява замърсяването на въздуха в парковете, да гарантира спазването на нормативните изисквания и да поддържа гражданите ангажирани с политиките за опазване на околната среда?