25.януари.2023

С какво помага мониторингът на качеството на въздуха в реално време?

Пряката взаимовръзка между качеството на въздуха и здравословното състояние на хората е несъмнена – затова и непрекъснато се търсят нови начини за ограничаване на замърсяването в името на опазването на общественото здраве. Много често обаче дори и най-добре аргументираните мерки в тази посока не работят, защото са взети прекалено късно.
16.декември.2022

Събудете любопитството на младите хора към проблемите на околната среда чрез станциите за мониторинг на въздуха

Станциите за мониторинг на въздуха могат лесно да се превърнат в чудесен образователен инструмент. Измерването на качеството на въздуха чрез станции в различни типове среда и коментирането на резултатите след това може да даде по-ясна представа за проблемите на околната среда и техните източници. Дискусиите в образователна среда като част от открит […]
14.ноември.2022

Сенстейт обявява партньорство с Gate

Senstate обявява партньорство с The Big Data for Smart Society Institute (Gate). Партньорството ще подкрепи мисията на IDSA (Международната асоциация за пространства за данни) за ускорено налагане на идеята за икономика базирана на данни в света на цифровизацията на индустриите и обществата. Gate се фокусира върху приложни изследвания в областта на Big […]
7.ноември.2022

Как селското стопанство влияе върху качеството на водата?

Статистиката сочи, че един от най-големите потребители на водни ресурси е селскостопанският сектор, като по данни на международните еко организации земеделските производители и фермерите държат около 70% от общото използвано количество вода. Постоянният спад в свободния за потребление воден ресурс оказва неблагоприятни последици за всички. Същевременно, все по-осезаем е и проблемът с […]
26.октомври.2022

Отговорната за околната среда и здравето на хората Община Ботевград интегрира решение за мониторинг на качеството на въздуха

Община Ботевград е средно голяма община с население от 35 хил. души в западна България и е една от съставните общини на Софийска област. Въпреки, че не се наблюдават тенденциозни превишения на нормите по качеството на атмосферния въздух, може да се разграничат типичните за повечето общини замърсявания от типовете производствени – обекти […]
18.октомври.2022

Община Дупница следи качеството на въздуха и регулаторното съответствие с европейските директиви с решение на Senstate.

Община Дупница е средна по големина община в югозападна България с население от 35 хил. души. В общината има силно изявен индустриален профил на икономиката с преобладаващ сектор на преработващата промишленост от 70% от местната икономика. Въпреки, че до момента няма индикации за параметри на качеството на въздуха извън нормите се наблюдават […]