Инструкция за употреба на станциите за мониторинг на качеството на въздуха Senstate UAQS. Документът включва потребителса инструкция за устройствата от серията UAQS-0800-HYBR и UAQS-1200-HYBR, както следва:

  • UAQS-0800-HYBR е прецизно устройство за мониторинг на качеството на въздуха за външна среда, отчитащо в реално време параметрите температура, влажност, атмосферно налягане, ФПЧ 1.0, ФП Ч2.5, ФПЧ 4.0, ФПЧ 10.0 и средната големина на частицата;
  • UAQS-1200-HYBR е прецизно устройство на мониторинг на качеството на въздуха, включващо сензорните блокове на UAQS-0800-HYBR, като допълнително е оборудвано със сензорен компонент за детекция на замърсяване от газове: O3 (озон), NO2 (азотен диоксид), SO2 (серен диоксид) и CO (въглероден моноксид)

Инстукцията за употреба включва:

  • Техническа спецификация
  • Ръководство за стартиране
  • Инструкция за ползване
  • Инструкция за монтаж
  • Условия за гаранция
17.декември.2021

Senstate UAQS, инструкция за употреба

Инструкция за употреба на станциите за мониторинг на качеството на въздуха Senstate UAQS. Документът включва потребителса инструкция за устройствата от серията UAQS-0800-HYBR и UAQS-1200-HYBR, както следва: UAQS-0800-HYBR е прецизно устройство за мониторинг на качеството на въздуха за външна среда, отчитащо в реално време параметрите температура, влажност, атмосферно налягане, ФПЧ 1.0, ФП Ч2.5, […]