Възможности за финансиране на решения за мониторинг на качеството на въздуха в училищата

Краен срок за изпращане на предложения:

18.02.2022

Сума на безвъзмездно финансиране:

7,500 лв. с ДДС

Тема

Обичам природата - и аз участвам

Бенефициенти

Държавни и общински училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси.

Цел на кампанията

Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2022г.“ е повишаване и затвърждаване на екологична култура и самосъзнание сред подрастващите. Посредством възможността учебните заведения, да се превърнат в отговорен за околната среда единен организъм, даващ им добър пример.

Предложения за внедряване на съвременни решения

Сенстейт Технолоджис е българска компания, която разработва цялостни решения за опазване на околната среда, създаване на ангажираност и повишаване на знанията чрез интерактивни технологии за обучение. Чрез настоящият бюлетин предлагаме внедряване на решение по Програма “Чиста околна среда 2022” със следните основни ползи:

check-list-blue-big
Добиване на изчерпателна информация за качеството на въздуха за вземане на по-ефективни решения за здравето на децата
check-list-blue-big
Създаване на усещане за сигурност и информираност у все по-загрижените родители
check-list-blue-big
Повишаване на осведомеността сред децата по въпросите с качеството на въздуха и екологичните проблеми на 21ви век
check-list-blue-big
Показване на загриженост и ангажираност в опазването на околната среда и осигуряване на безопасна среда
check-list-blue-big
Даване на добър пример за дигитализация, иновации и използване на най-високите технологии

Повече информация за програмата

Защо мониторингът на качеството на въздуха е важен за училищата?

Децата прекарват около шест часа на ден в училище, без това да включва извънкласните програми. Това е близо половината от активната им част от деня.

За да бъдем изцяло отговорни за тях е необходимо да обръщаме изключително внимание на средата в която те растат.

  • Децата са по-уязвими спрямо възрастните към действието от дишане на замърсен въздух
  • Децата имат значителна физическа активност и абсорбират повече замърсители
  • При децата, защитните сили на организма, борещи се с респираторните инфекции са значително по-слаби
  • Децата прекарват повече време навън и вдишват по-големи норми външен въздух
83%

Статистиката сочи, че в световен план 9 от 10 души са изложени на замърсен въздух.

Според СЗО (Световната здравна организация), всеки ден 83% от децата на възраст под 15 години дишат замърсен въздух с показатели извън приетите норми

Мониторинг на качеството на въздуха за вътрешна училищна среда

При повишена заетост и лоша вентилация в класнитие стаи, изследванията установяват, че завишените нива на въглероден диоксид имат отрицателно въздействие върху познавателните способности, както и върху човешкото здраве, както и водят до намаляване на когнитивните способности.

В същото време, доброто качество на въздуха допринася за благоприятна среда на учениците, чувство за комфорт и благополучие в допълнение на основната мисия – образованието и здравето на децата.

check-list-lightblue
Идентифициране на рискови нива при които се поражда риск
за развитие на бактерии, плесени и вируси
check-list-lightblue
Предоставяне на препоръки за вентилация или други интервенции, подобряващи вътрешната среда
check-list-lightblue
Идентифициране на нива с отрицателно въздействие върху ефективността на учениците

Индекс за качество на въздуха в закрити площи

Indoor Air Quality Index

Допълнителни услуги и решения

othet-serv-01
Внедряване на компонент за показване на качеството на въздуха на вашия уебсайт
othet-serv-02
Предоставяне на доклади и препоръки за качеството на въздуха
othet-serv-03
Възможност за осъществяване на лекционни или обучителни програми