Мониторинг на замърсяването на въздуха в индустриални зони

По-добри решения за екологична устойчивост в основните индустриални зони на Габрово с устройства Senstate UAQS

Северната индустриална зона е една от трите големи индустриални зони, създадени в град Габрово (България). Това е най -голямата индустриална зона в града, в която оперират приблизително 100 компании и организации, специализирани в различни отрасли – машиностроене, енергетика, строителство, химическа, кожена и текстилна промишленост и др.

Припознавайки сериозната заплаха, която индустриалното замърсяване на въздуха представлява и следователно здравето на хората, Регионалният иновационен център (РИЦ) „Амбициозно Габрово“ в партньорство с община Габрово интегрира решение за пълен мониторинг на качеството на въздуха с основна цел минимизиране на рисковете от замърсяване.

Акценти на решението

check-list-lightblue

Мониторинг на пълния набор от параметри на качеството на въздуха, включително газове, прахови частици и метео

check-list-lightblue

24/7 информация в реално време за качеството на въздуха в индустриалната зона

check-list-lightblue

Разширени анализи за намиране на източници на замърсяване, видове и проблемни периоди от време с влошени нива на качество на въздуха

check-list-lightblue

Специални тримесечни доклади, базирани на исторически данни от точката за вземане на проби

Желаете ли да научите повече информация? Изтеглете цялата референция като попълните формуляра по-долу