Следене на водните ресурси в реално време за идентифициране на рискове от наводнения и замърсяване

На територията на община Габрово има 7 язовира и 2 езера, както и река, пресичаща града. Като полупланински регион, който се отличава със своята чиста природа и околна среда, е важно властите да наблюдават водните ресурси с цел да се предприемат навременни мерки при настъпване на замърсяване на водите и проследяване на рисковете от наводнение.
През град Габрово протича река Янтра, минавайки през централната градска част, квартали на града и северната индустриална зона. Тя се образува от притоци на по-малки реки. През годините, нивото на реката е достигало критични нива. Подобни случаи нанасят вреди на инфраструктурата на града, а забавените реакции за информиране на населението повишават рисковете за здравето на населението. Подобни сценарии са трудно предвидими без наличие на автоматизирана система за мониторинг в реално време на водните ресурси в една община.

Акценти на решението

check-list-lightblue

Станция за мониторинг на нивото на водата в реално време в кв. Етъра;

check-list-lightblue

Мониторинг на качеството и нивото на водните ресурси в реално време

check-list-lightblue

Уведомления и аларми при наличие на риск от наводнение или замърсяване на водата

check-list-lightblue

Исторически данни и инструменти за анализ

check-list-lightblue

Компоненти за предоставяне на информация за населението чрез интерактивни технологии

Желаете ли да научите повече информация? Изтеглете цялата референция като попълните формуляра по-долу