Как училище „Ран Босилек“ следи качеството на въздуха за по-доброто здраве на децата?

Опазване на децата по време на високи нива на замърсяване на външния въздух и повишаване на осведомеността сред тях и родителите за проблемите с качеството на въздуха

Много официални публикации показват, че децата са по-уязвими към въздействието на замърсяването на въздуха от възрастните. Една от причините е, че те дишат по -бързо поради високата активност и по този начин абсорбират повече замърсители. Друга причина е, че дробовете им все още растат. Белите дробове и техните алвеоли не са напълно израснали и децата имат повече респираторни инфекции, отколкото възрастните.

Научете как ръководството на училище „Ран Босилек“ в Габрово пое пълна отговорност за здравето на децата, като интегрира цялостно решение за мониторинг на качеството на въздуха с цел непрекъснато наблюдение и обръщане на специално внимание на средата, в която те растат.

Акценти на решението

check-list-lightblue

Мониторинг в реално време на качеството на въздуха на външната среда на училището

check-list-lightblue

Осигуряване на спокойствие на родителите, че децата им учат в безопасна среда

check-list-lightblue

Повишаване на осведомеността сред децата по въпросите на качеството на въздуха и екологичните проблеми на 21-ви век

check-list-lightblue

Създаване на ангажираност чрез специализиран екран, показващ параметрите на въздуха на децата, родителите и посетителите в училището

Желаете ли да научите повече информация? Изтеглете цялата референция като попълните формуляра по-долу