Мониторинг на качеството на въздуха в парковете и визуализиране на данните за гражданите

Информиране на хората за качеството на въздуха в градските паркове

Научете как властите в Габрово се възползват от нашата станция за мониторинг на качеството на въздуха, за да измерват замърсяването на въздуха в два реновирани парка в града.

Наскоро реновираните паркове „Маркотея” и „Колелото” се посещават от местни жители, а понякога и от туристи, всеки ден от годината. Парк „Колелото” е разположен в непосредствена близост до детска градина, а парк „Маркотея” е заобиколен от училища и спортни игрища. Важно е да се намали замърсяването на градския въздух в тези райони, за да се сведат до минимум възможните рискове за здравето на възрастните и децата, които се разхождат в парковете.

Акценти на решението

check-list-lightblue

Прецизно измерване на качеството на въздуха в реално време

check-list-lightblue

Визуализиране на индекс за качество на въздуха

check-list-lightblue

Повишена информираност на гражданите за качеството на въздуха

check-list-lightblue

Усъвършенстван софтуер за анализ на данни

check-list-lightblue

Гражданска ангажираност чрез карта на живо с отворени данни

Благодарение на решението, внедрено от Senstate, както гражданите, така и властите вече имат денонощна информация в реално време за качеството на въздуха в парковете.

Желаете ли да научите повече информация? Изтеглете цялата референция като попълните формуляра по-долу